Chat zalo

D-Vitum 400IU

299.000đ

Vitamin D3 D – Vitum cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường của xương ở trẻ em. Hơn nữa, góp phần duy trì xương và răng bình thường và duy trì chức năng cơ bình thường.

0865.323.186