Chat zalo

Màng tránh thai VCF

  • Mã: N/A

110.000đ

VCF màng phim tránh thai có khả năng diệt tinh trùng mỗi lần giao hợp. An toàn, hiệu quả, tiện lợi, không còn khoảng cách, cảm giác thật 100%, 98% nam giới hài lòng.

0865.323.186